PGB en Indicaties


Vanaf een WLZ indicatie ZZP 5 is de inwonende zorgverlener/zorg au pair volledig te bekostigen!

Het zorgstelsel in Nederland is zo ingericht wanneer u zorgafhankelijk bent deze zorg ook kunt ontvangen en bekostigen. Ongeacht of u vermogend bent of niet, krijgt u de zorg die aansluit bij uw zorgvraag. 

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt deze indicatie vast. Afhankelijk van uw zorgvraag krijgt u dus een indicatie waarmee zorg ingekocht kan worden.  Het aanvragen van een indicatie doet u op de website van het CIZ. U kunt ervoor kiezen de aanvraag digitaal (https://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/isa-zelfaanmelder-web/ ) of handmatig door het aanvraagformulier uit te printen en ingevuld met toebehoren per post in te dienen ( Aanvraagformulier%20CIZ%20(langdurige%20zorg).pdf ) naar CIZ Postbus 2690, 3500 GR Utrecht

Deze aanvraag dient onderbouwd te worden door gegevens en documenten van uw huisarts of specialist. Wanneer u de aanvraag heeft voltooid ontvangt u telefoon vanuit het CIZ voor het maken van een afspraak. Er komt iemand vanuit het CIZ bij u thuis om de zorgvraag te bespreken. U zal na dit gesprek een indicatiebesluit ontvangen, deze ontvangt u vaak binnen een week per post. 

De indicatie wordt te allen tijde afgegeven als ZIN (Zorg in Natura). Met het afgegeven indicatiebesluit kan u de ZIN om laten zetten in een PGB (Persoonsgebonden Budget). Dit doet u bij het zorgkantoor in uw regio. Wilt u weten onder welk zorgkantoor bij u in de regio werkzaam is vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.  https://www.zn.nl//Zorgkantoren. Op de website van het betreffende zorgkantoor vindt u het aanvraag/omzettingsformulier waarmee u een Persoonsgebonden budget aanvraagt. Bij deze aanvraag behoort ook het formulier budgetplan. In dit formulier budgetplan beschrijft u waar u de zorg inkoopt en wat de kosten zijn. Elk zorgkantoor gebruikt zijn eigen formulieren. Op de website van het betreffende zorgkantoor kan u de formulieren voor de aanvraag van uw PGB digitaal indienen en vindt u onder de contactgegevens ook het postadres wanneer u de aanvraag liever per post wil versturen. 

Wanneer de aanvraag in goede orde is ontvangen door het zorgkantoor wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor een bewust keuze gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken waarom u voor een PGB kiest en gekeken of u een PGB kan beheren. Het zorgkantoor zal een besluit nemen over uw aanvraag. 
Het besluit en de hoogte van uw budget staan vermeld in de toekenningsbeschikking vanuit het zorgkantoor. 

Wanneer u een PGB heeft gekregen wordt het geld niet op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald uw zorgverleners vanuit een rekening die zij voor u beheren. Een medewerker van het SVB zal de door u ingediende facturen controleren. Zij kunnen zien wat er met uw zorgverlener is afgesproken en met wie u een zorgovereenkomst hebt afgesloten. Wanneer deze gegevens kloppen betaalt het SVB binnen 10 werkdagen het salaris van uw zorgverlener uit. 

Heeft u vragen of wil u advies omtrent het aanvragen van indicatie of een PGB?
De zorgprofessionals van Haal zorg in huis helpen u verder en staan u graag te woord! 

https://www.ciz.nl 
https://www.svb.nl 
https://www.zn.nl 
https://www.pgb.nl 

Tarieventabel%20WLZ%20PGB%202021%20(Haal%20zorg%20in%20huis)%20.pdf
Tarieventabel%20WLZ%20PGB%202022%20(Haal%20zorg%20in%20huis).pdf

 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn